Bánh Tráng

8% OFF
BÁNH TRÁNG BAMBOO TREE 16CM 250G

17.940₫

19.500₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG BAMBOO TREE 22CM 250G

17.020₫

18.500₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG CỦ CHI 16CM 150G

11.040₫

12.000₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG CỦ CHI 22CM 200G

14.720₫

16.000₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG CUỐN CHẢ GIÒ DUY ANH 22CM 400G

24.656₫

26.800₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG DỪA BÌNH ĐỊNH

39.284₫

42.700₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG HỮU CƠ 16CM 250G

63.940₫

69.500₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG HỮU CƠ 20CM

63.940₫

69.500₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG MÈ ĐEN NHÂN THÙY 150G

18.032₫

19.600₫

 

8% OFF
BÁNH TRÁNG VUÔNG BAMBOO TREE 22CM 250G

21.068₫

22.900₫