Bún, Miến, Phở Khô

8% OFF
BÁNH HỎI BAMBOO TREE 340G

27.140₫

29.500₫

 

8% OFF
BÁNH PHỞ BAMBOO TREE 400G

31.740₫

34.500₫

 

8% OFF
BÁNH PHỒNG TÔM CÓ TIÊU 250G

182.160₫

198.000₫

 

8% OFF
BÁNH PHỒNG TÔM KHÔNG TIÊU 250G

185.803₫

201.960₫

 

8% OFF
BÚN GẠO CJ 300G

80.592₫

87.600₫

 

8% OFF
BÚN GẠO JIMMY 250G

20.700₫

22.500₫

 

8% OFF
BÚN GẠO LỨT JIMMY 250G

30.268₫

32.900₫

 

8% OFF
BÚN TƯƠI BAMBOO TREE 400G

31.740₫

34.500₫

 

8% OFF
HỦ TIẾU HỮU CƠ 250G

60.168₫

65.400₫

 

8% OFF
HỦ TIẾU KHÔ BAMBOO TREE 400G

31.740₫

34.500₫

 

8% OFF
MÌ GẠO LỨT HỮU CƠ SỢI DẸT FETTUCCINE FAMILY TREE 250G

62.284₫

67.700₫

 

8% OFF
MIẾN ĐẬU XANH NHẬT EDENFOODS 70G

145.360₫

158.000₫

 

8% OFF
MIẾN KHÔ OTTOGI 300G

80.500₫

87.500₫

 

8% OFF
MIẾN KHÔ OTTOGI 500G

122.176₫

132.800₫

 

8% OFF
MIẾN SONG THẰN

127.880₫

139.000₫

 

8% OFF
PHỞ HỮU CƠ 250G

51.244₫

55.700₫