Cá Ngừ Đóng Hộp

8% OFF
CÁ NGỪ BÒ NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

50.508₫

54.900₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

49.220₫

53.500₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

42.044₫

45.700₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 160G

88.136₫

95.800₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 80G

43.976₫

47.800₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 120G

73.416₫

79.800₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ OTTOGI

58.696₫

63.800₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ SỐT CÀ (CÓ HÀNH VÀ ĐẬU) MONDE PREMIUM 185G

46.000₫

50.000₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

79.396₫

86.300₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE MONDE PREMIUM 185G

49.220₫

53.500₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ VẰN NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

49.220₫

53.500₫

 

8% OFF
CÁ NGỪ VÂY VÀNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

50.508₫

54.900₫