Các Loại Bánh

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN KIỂU PHÁP MINI MADELEINES ST MICHEL 175G

61.397₫

66.736₫

 

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN KIỂU PHÁP VỚI VỤN SOCOLA ST MICHEL 175G

61.397₫

66.736₫

 

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN SỮA COATHALEM 500G

132.204₫

143.700₫

 

8% OFF
BÁNH CÁ PEPERRIDGE FARM VỊ PHÔ MAI

70.678₫

76.824₫

 

8% OFF
BÁNH CÁ PEPERRIDGE FARM VỊ TRUYỀN THỐNG 187G

70.678₫

76.824₫

 

8% OFF
BÁNH CHAMPAGNE BARILLA MB PAVESINI

106.731₫

116.012₫

 

8% OFF
BÁNH CHOCOLATE VỊ MATCHA

109.204₫

118.700₫

 

8% OFF
BÁNH COOKIE CHESAPEAKE PEPERRIDGE FARM

86.117₫

93.605₫

 

8% OFF
BÁNH COOKIE DOUBLE CHOCOLATE MILANO

84.421₫

91.762₫

 

8% OFF
BÁNH COOKIES SOCOLA ĂN KIÊNG GULLON 125G

66.700₫

72.500₫

 

8% OFF
BÁNH COOKIES TÁO & CARAMEL LA MERE POULARD

80.592₫

87.600₫

 

8% OFF
BÁNH CRACKER HẠT POPPY OB FINEST 100G

108.459₫

117.890₫

 

8% OFF
BÁNH CRACKER MÈ ĐEN OB FINEST 100G

108.459₫

117.890₫

 

8% OFF
BÁNH CRACKER VỊ TIÊU OB FINEST

108.459₫

117.890₫

 

8% OFF
BÁNH CRACKER VỊ TIÊU VÀ HẸ WATER THINS

99.452₫

108.100₫

 

8% OFF
BÁNH CRACKER VỊ TRUYỀN THỐNG OB FINEST

108.459₫

117.890₫