Rau Ăn Lá Khác

8% OFF
LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

12.583₫

13.677₫

 

8% OFF
MĂNG TÂY LOẠI 1

41.372₫

44.970₫

 

8% OFF
HOA ATISO 100G

27.462₫

29.850₫

 

8% OFF
RAU MUỐNG BABY

21.759₫

23.651₫

 

8% OFF
RAU MUỐNG NICO 250G

37.352₫

40.600₫

 

8% OFF
RAU CẢI RỔ C.U

23.901₫

25.979₫

 

8% OFF
RAU BỒ CÔNG ANH C.U 300G

25.225₫

27.418₫

 

8% OFF
RAU MỒNG TƠI

26.111₫

28.382₫

 

8% OFF
RAU DỀN NICO 250G

36.934₫

40.146₫

 

8% OFF
CẢI CẦU VỒNG

21.605₫

23.484₫

 

8% OFF
LÁ GIANG NICO 100G

25.668₫

27.900₫

 

8% OFF
HỖN HỢP NẤU CANH CHUA NICO 200G

32.108₫

34.900₫

 

8% OFF
CẢI ĐUÔI PHỤNG NICO YASAI

27.593₫

29.992₫

 

8% OFF
RAU MỒNG TƠI

23.574₫

25.624₫

 

8% OFF
MĂNG TÂY XANH

38.364₫

41.700₫

 

8% OFF
RAU MỒNG TƠI NICO YASAI 250G

37.202₫

40.437₫