Sữa Thanh Trùng

8% OFF
SỮA TÁCH BÉO HORIZON 236ML

55.108₫

59.900₫

 

8% OFF
SỮA TÁCH BÉO VỊ SOCOLA HORIZON 946ML

119.324₫

129.700₫

 

8% OFF
SỮA TÁCH BÉO VỊ VANI HORIZON 236ML

55.108₫

59.900₫

 

8% OFF
SỮA THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG ĐÀ LẠT MILK 180ML

11.500₫

12.500₫

 

8% OFF
SỮA THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG FARM MILK 300ML

18.124₫

19.700₫

 

8% OFF
SỮA THANH TRÙNG DÂU DALAT MILK 180ML

12.880₫

14.000₫

 

8% OFF
SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 180ML

11.500₫

12.500₫

 

8% OFF
SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 450ML

21.620₫

23.500₫

 

8% OFF
SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 950ML

41.400₫

45.000₫

 

8% OFF
SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG FARM MILK 300ML

18.124₫

19.700₫

 

8% OFF
SỮA THANH TRÙNG SOCOLA DALAT MILK 180ML

12.880₫

14.000₫

 

8% OFF
SỮA TƯƠI THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG BARISTA 1,8L

73.140₫

79.500₫

 

8% OFF
SỮA TƯƠI THANH TRÙNG MOO MILK 300ML

17.756₫

19.300₫

 

8% OFF
SỮA TƯƠI THANH TRÙNG MOO MILK 950ML

43.424₫

47.200₫