Thịt Gà, Vịt

8% OFF
CÁNH GÀ LEBOUCHER

44.620₫

48.500₫

 

8% OFF
GÀ NGUYÊN CON

64.308₫

69.900₫

 

8% OFF
GÀ NÒI NAM BỘ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

200.192₫

217.600₫

 

8% OFF
GÀ NỬA CON LB

64.308₫

69.900₫

 

8% OFF
GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

355.165₫

386.049₫

 

8% OFF
GÀ TA NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

210.312₫

228.600₫

 

8% OFF
PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

44.022₫

47.850₫

 

8% OFF
ỨC GÀ LEBOUCHER

34.454₫

37.450₫

 

8% OFF
ỨC VỊT PHI LÊ CEBON

473.671₫

514.860₫