THỦY HẢI SẢN TƯƠI

8% OFF
CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

171.120₫

186.000₫

 

8% OFF
CÁ HỒI XÔNG KHÓI

174.745₫

189.940₫

 

8% OFF
CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

167.992₫

182.600₫

 

8% OFF
FILLET CÁ CHẼM

140.760₫

153.000₫

 

8% OFF
FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

127.604₫

138.700₫

 

8% OFF
KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

54.280₫

59.000₫

 

8% OFF
NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

76.084₫

82.700₫

 

8% OFF
NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG

35.420₫

38.500₫

 

8% OFF
PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

179.345₫

194.940₫

 

8% OFF
PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

173.604₫

188.700₫

 

8% OFF
PHI LÊ CÁ TUYẾT (G)

103.868₫

112.900₫

 

8% OFF
TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH (G)

125.557₫

136.475₫