TRỨNG

8% OFF
TRỨNG BẮC THẢO BA HUÂN (4 QUẢ)

27.508₫

29.900₫

 

8% OFF
TRỨNG CÚT BA HUÂN (30 TRỨNG)

29.256₫

31.800₫

 

8% OFF
Trứng Gà 3 Huân Omega 3 Hộp 6 Trứng

32.108₫

34.900₫

 

8% OFF
TRỨNG GÀ ÁC VNFLAVOR HỘP 10 TRỨNG

50.324₫

54.700₫

 

8% OFF
TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

36.708₫

39.900₫

 

8% OFF
TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

22.908₫

24.900₫

 

8% OFF
TRỨNG GÀ NÔNG TRẠI BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

29.256₫

31.800₫

 

8% OFF
TRỨNG GÀ OMEGA 3 FAU

64.400₫

70.000₫

 

8% OFF
TRỨNG VỊT MUỐI BA HUÂN (4 TRỨNG)

27.508₫

29.900₫

 

8% OFF
TRỨNG VỊT OMEGA 3-6-9 VNFLAVOR 350G

35.420₫

38.500₫