Xà Lách

8% OFF
XÀ LÁCH LÔ LÔ XANH CẦU ĐẤT

18.674₫

20.298₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH MỠ CẦU ĐẤT

18.299₫

19.890₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH BÚP RC

13.329₫

14.488₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH CAROL

13.707₫

14.899₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

49.233₫

53.514₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH ROMAINE

19.497₫

21.192₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.396₫

21.083₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH XANH SALANOVA

17.705₫

19.245₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

15.577₫

16.932₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH XANH LOLLO

16.830₫

18.294₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ RC

15.577₫

16.932₫

 

8% OFF
RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP NAM EURO

38.495₫

41.842₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH FLARE BELL RRFARN

39.784₫

43.244₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH RC ROMAINE (G)

15.577₫

16.932₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ RC (G)

12.932₫

14.056₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ GG (G)

20.570₫

22.359₫